fbpx

Coöperatieve filosofie, waarden en principes moeten overheersen

Back

Willemstad – Fekoskan, de federatie van spaar- en kredietverenigingen, heeft al enige tijd geleden kennisgenomen van de ongerustheid die zich voor doet onder de bij de ACU aangesloten leden. Fekoskan als vertegenwoordiger van de zes (6) aangesloten spaar- en kredietverenigingen heeft begrip voor de bestaande onrust. Fekoskan wil een beroep doen op zowel de leden als de bestuurders van de ACU, om zich tijdens de democratische processen waar de organisatie ongetwijfeld door heen moet gaan, te laten leiden door de coöperatieve filosofie en geest. Waarden zoals zelfverantwoordelijkheid, democratie, solidariteit, sociale gerechtigheid, gelijkheid, billijkheid en transparantie dienen te overheersen in het belang van de aangesloten leden.

Volgens de wet en uitgaande van de coöperatieve principes, is het democratisch proces dat a.s. zondag in de ACU moet plaatsvinden een interne aangelegenheid van de Coöperatie en de daarbij aangesloten leden die ook de mede-eigenaren van de coöperatie zijn.  In overeenstemming met de coöperatieve principes en waarden respecteert de coöperatieve federatie Fekoskan de autonomie en onafhankelijkheid van alle bij de federatie aangesloten leden en hun lidmaten. Daar komt nog bij dat, in overeenstemming met de statuten van de coöperatieve vereniging Fekoskan, voor haar geen enkele superviserende en/of controlerende rol over de zes (6) leden is weggelegd.

De superviserende en controlerende taak voor de financiële sector op Curaçao, inclusief die voor de coöperatieve spaar en kredietverenigingen, is bij wet- en regelgeving vastgelegd en toebedeeld aan de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS). Als vertegenwoordigende organisatie heeft de coöperatieve Vereniging Fekoskan geen toegang, tot welke informatie dan ook, met betrekking tot de toezichthoudende en controlerende taak van de CBCS op ACU, noch enig ander bij Fekoskan aangesloten lid.

Het is om deze redenen dat Fekoskan zich onthoudt van het geven van commentaar op eventuele, maatregelen die door de CBCS  de ACU zouden zijn opgelegd. Fekoskan zal zowel bij de Centrale Bank als bij de overheid blijven pleiten om: a) bij het formuleren en uitvoeren van beleid rekening te houden met het unieke karakter van de coöperatieve spaar- en kredietverenigingen, zoals deze geformuleerd is in de Resolutie 2002-193 van de International Labour Organization (ILO) en door de Curaçaose overheid geratificeerd door het, in 2018, bij het aanvaarden van het lidmaatschap van de International Cooperative Alliance (ICA). b) De coöperatieve financiële instellingen (credit unions) niet te behandelen alsof zij reguliere commerciële bankinstellingen zouden zijn.  c) Rekening te houden met de realiteit dat coöperatieve financiële instellingen instrumenteel zijn voor het versterken van financiële inclusie van de minderbedeelden in onze gemeenschap.

Tot slot wil Fekoskan met klem alle mogelijke insinuaties en beschuldigingen die inhouden dat Fekoskan verantwoordelijk zou zijn voor, of iets te maken zou hebben, met de omstandigheden waarin een van haar leden zich nu in bevindt. Fekoskan is een democratische organisatie die geleid wordt volgens de coöperatieve principes, waarden en normen. Alle besluiten en acties worden ondernomen via de vastgelegde democratische processen waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de belangen van de aangesloten credit unions en hun lidmaten.

Fekoskan is altijd bereid, op verzoek, en waar nodig tussen partijen te bemiddelen.

Fekoskan wenst leden en bestuurders van de ACU veel wijsheid toe voor aanstaande zondag tijdens de te houden Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Wij gaan ervan uit dat de coöperatieve geest zal blijven overheersen en dat de dialoog in een sfeer van transparantie, eerlijkheid, wederzijds respect zal plaatsvinden in het belang van ACU en haar lidmaten en de coöperatieve beweging van Curaçao in het algemeen.

EN