Historie
De coöperatieve beweging in de Nederlandse Antillen heeft zijn bestaan ​​te wijten aan de priester A. Römer, Fekoskandie in 1958 stichtte de eerste coöperatie. In de afgelopen jaren, waaronder 40 coöperatieve verenigingen opgericht 13 spaar-en lening verenigingen. Tot nu toe, de besparingen en lening verenigingen belangrijk om de lokale bevolking. De belangrijkste redenen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van coöperatieve verenigingen zijn:

* De groeiende behoefte aan leningen in de lokale gemeenschap.
* De leningsvoorwaarden met een lage drempel, gecombineerd met een lage rente.
* De transparante besparingen door de coöperaties wordt gebruikt in vergelijking met andere financiële instellingen.
Bij het opzetten van de spaar-en krediet coöperaties in de jaren '50 was er een totaal aantal leden van 300 leden. In de loop der jaren is uitgegroeid tot een ledental van 16.264 leden van de late jaren '80. De piek was rond de tweede helft van de jaren '90 toen het aantal was ongeveer 20.000 leden. Anno 2003 is het gevolg van het vrijkomen van ledenaanal ambtenaren afgenomen tot ongeveer 15.000. Momenteel zijn er ongeveer 17.000 mensen zich aansluiten bij een spaar-en krediet coöperatie.

De coöperatieve beweging in de Nederlandse Antillen is verder dan de financiële kredietverlening coöperaties ook niet-financiële coöperaties. Deze niet-financiële coöperaties zijn weer onderverdeeld in consumenten coöperaties en productieve coöperaties. Deze zijn minder ontwikkeld dan de reeds genoemde besparingen en lening verenigingen.

Fekoskan opgericht in 1961, een koepelorganisatie van de coöperaties.