Coöperativisme
Samenwerking is een fenomeen zo oud als de mensheid, omdat de mens het onderwerp is door de geschiedenis heen al werken met andere mensen. Hoewel coöperativisme en flow met zijn eigen principes uit de 19e eeuw, zo vroeg het oude Griekenland filosofen als Plato en Aristoteles ging over de kwestie van rechtvaardige verdeling van middelen, een voor coöperativisme een zeer belangrijke kwestie.
In coöperativisme worden beschouwd als een alternatieve sociale systeem, zijn mensen en de samenwerking tussen mensen. Het gaat om de samenwerking 'meer' en niet het individu 'meer. "De bescherming van individuele belangen zullen worden Fekoskanbegrenzing in een hogere status communautair belang. Het belang van de gemeenschap is dat iedereen daadwerkelijk deelnemen aan de actieve, co-created door hem, sociaal-economische orde, die rechtvaardig kunnen worden eigendom van en nam deel aan kennis en waarin overheidsingrijpen kunnen worden geminimaliseerd.
Zonder menselijk handelen, zowel zonder werk, het verzamelen van de mensen hebben weinig betekenis. Het menselijk handelen die het definieert samen, in de Fekoskancoöperatief traktaten plaats in organisaties die zijn genoemd coöperaties genomen. Een coöperatie kan dus worden omschreven als een economische organisatie, opgericht en geleid door een assosiatie van mensen, het democratisch beginsel is dat centraal staat. Het doel van het verdedigen van de belangen van haar leden de ontwikkeling van de hele gemeenschap.